(Project)communicatie: van analyse tot actieplan

Mirjam is gewend om snel haar weg te vinden in een nieuwe opdracht en nieuwe organisatie. Tijdelijk uitbesteden kost u daarom minimale tijd. Be Organized betekent een duidelijke organisatie van de projectcommunicatie. Mirjam beheerst zowel het strategische als tactische niveau en is daarbij creatief. Ook is zij een doorbijter en zal linksom of rechtsom het doel proberen te halen. En desgewenst kan Be Organized putten uit een eigen netwerk van ontwerpers, bureaus of fotografen.

Omgevingsmanagement: luisteren en begripĀ 

Strategisch Omgevingsmanagement is van groot belang bij omgevingscommunicatie. Als we weten hoe de omgeving over het geplande windpark, wegverbreding of dijkverzwaring etc. denkt en wat de mogelijke bezwaren zijn, kunnen we daar effectief op reageren. Hierbij gaat het om oprechte gesprekken waarin sprake is van echt luisteren en begrip, alsof je zelf op de stoel van de omgeving zit. Juist dan kunnen de mogelijkheden worden verkend om tot elkaar te komen. Hoe vroeger dit start, des te effectiever het zal zijn. In geval van windenergie blijft de relatie met de omgeving belangrijk gedurende de hele productietijd van het park.

Samenwerking: openheid en vertrouwen

Als freelancer neemt Mirjam meer dan alleen haar ervaring mee. U krijgt ook een frisse blik op zaken die verder gaan dan de opdracht vraagt. Opdrachten worden vooraf begroot, op uurbasis of projectbasis, net wat u prettig vindt. Bij langdurige projecten worden de bestede uren maandelijks verantwoord en gefactureerd. Transparantie in werkzaamheden en kosten voorkomen verrassingen en zorgen voor een prettige samenwerking.

werkwijze