Projectcommunicatie Windpark Nieuwegein

Op verzoek van gemeente Nieuwegein bouwt Eneco windpark Nieuwegein. De 5 windmolens verduurzamen bedrijvenpark Het Klooster en levert begin 2015 voldoende groene stroom voor 8.000 huishoudens.

Bekijk hier de website van Windpark Nieuwegein http://projecten.eneco.nl/windpark-nieuwegein

Doel: Maken van projectcommunicatieplan incl. stakeholdermanagement, in overleg met gemeente Nieuwegein en met als doel omwonenden van Nieuwegein en Houten te informeren en te betrekken.

Werk: Hierbij is het van belang om te weten welke bewoners iets merken van het windpark en hoe zij hierin zitten. Waar kunnen we vragen beantwoorden en ongemakken wegnemen zodat we de acceptatie voor het park vergroten en een goede buurman zijn. Tegelijkertijd is het belangrijk om te onderzoeken bij welke duurzame initiatieven in Nieuwegein dit windpark kan aansluiten om zo het duurzame besef te vergroten.