Projectcommunicatie en participaties Windpark Houten 

Eneco heeft windpark Houten samen met lokale coöperatie UWind ontwikkeld. UWind heeft als doel het gebruik van duurzame energiebronnen (en in het bijzonder windenergie) in de provincie Utrecht te stimuleren. Sinds 1996 werkt UWind samen met Eneco om een windpark in Houten te realiseren. Na een lange en zorgvuldige voorbereidingstijd met veel maatschappelijke discussie is in februari 2013 de eerste paal voor windpark Houten de grond in gegaan. In oktober 2013 is windpark Houten officieel geopend. Het windpark heeft obligatiehouders, neemt deel in het DuurzaamheidsFonds Houten en biedt Hollandse Wind uit Houten. Windpark Houten kent eisen voor geluid en slagschaduw die verder gaan dan de wet: het windpark mag geen slagschaduw maken en heeft de strengste geluidseisen van heel Nederland.

Doel: Project- en omgevingscommunicatie voor windpark Houten vanaf maart 2013 om enerzijds de participatieproducten goed te lanceren en anderzijds een realistische publieke opinie rondom het windpark te verkrijgen i.p.v. de op dat moment negatieve beeldvorming veroorzaakt door een gering aantal bewoners.

Werk: Opstellen van communicatieplan, brieven en e-mails naar bewoners om hen te informeren over de voortgang van de bouw, medeorganisatie van de opening met aanwezigheid bewoners, communicatie rondom lancering obligaties (zeer succesvol) en Hollandse Wind uit Houten, vervaardigen van communicatiemiddelen om voorstellen uit Houten te krijgen voor het DuurzaamheidsFonds, organisatie van een event waarbij inwoners van Houten de winnende voorstellen kiezen, bewonersavonden met de dichtstbijzijnde straten om te onderzoeken op welke wijze de ervaren hinder verminderd kan worden, bezoeken bij mensen thuis, schrijven van blogs van bewoners om realistische beeldvorming te verkrijgen, opzetten van twitteraccount om met lokale bewoners in gesprek te kunnen gaan, delen van updates over het windpark met de omgeving.

Bekijk hier www.windparkhouten.nl en www.dfhouten.nl