Projectcommunicatie windpark Hartelbrug II

XL Wind is eigenaar van windpark Hartelbrug II. Dit windpark heeft 8 windturbines en deze draaien vanaf begin 2014. Mede doordat de omgevingsvergunning niet goed is afgestemd met de omgeving, verloopt het contact stroef, zijn er veel klachten en moet de vergunningsprocedure om procedurele redenen opnieuw gevoerd worden.

foto wp hartelbrug II 

 Doel: Verbeteren relatie met omgeving.

 Werk: Op gang brengen omgevingscommunicatie, door het opstarten  van de dialoog met alle stakeholders, het zoeken naar compromissen voor  alle partijen en het aanpassen van bestaande communicatiemiddelen. Zie  windparkhartelbrug2.nl