Lid communicatiewerkgroep Windgroep namens Eneco

Windenergie is een belangrijk thema voor het eiland Goeree-Overflakkee. Onze overheid heeft bepaald dat er in 2020 in Nederland genoeg windmolens moeten staan om samen 6.000 MW op te leveren, waaraan iedere provincie moet bijdragen. De Windgroep bestaat uit een aantal organisaties (o.a. agrariërs, DeltaWind, Nuon, Eneco, Staatsbosbeheer) die samen met de gemeente, provincie en bewoners de beste locaties voor windenergie willen bepalen. Ook doet de Windgroep haar best om bewoners voordeel te laten hebben van windenergie en vragen over windenergie te beantwoorden door de organisatie van inloopavonden. Daarnaast hecht de Windgroep veel waarde aan het betrekken van kinderen bij windenergie, door scholen te helpen met een interessant en passend educatiepakket.

Doel Namens Eneco lid van de communicatiewerkgroep van de Windgroep om zodoende te zorgen voor een juiste communicatieaanpak naar de omgeving.

Werk Opstellen van communicatieplan, in samenwerking met Windgroep en gemeente organiseren van 4 informatieavonden verspreid over het eiland, gesprekken met omwonenden, maken van persberichten, Q&A’s, organisatie van tekenwedstrijd gericht op 30 basisscholen met 10 winnaars die met de hele klas een bezoek mochten brengen aan het Eneco WindLab.

Bekijk hier http://windgroep-goeree-overflakkee.windpark.nu/