Project Roostering

INHOLLAND roostering

 

Doel: Bevorderen draagvlak voor gebruik van 1 centraal roosterprogramma en procesbeschrijving.

Werk: Opstellen intern communicatieplan en uitvoeren diverse middelen i.s.m. de communicatieafdeling en Schools van INHOLLAND.