Projectcommunicatie Windpark Eneco Luchterduinen

Eneco Luchterduinen still animatie close up

Eneco Luchterduinen Race 2012 liggend

Eneco_Windpark_Luchterduinen_naamgevers

Dit windpark is een samenwerking tussen Mitsubishi Corporation en Eneco en ligt 23 km uit de kust ter hoogte van Noordwijk en Zandvoort. Eind 2015 levert het windpark groene stroom voor bijna 150.000 huishoudens.

Bekijk hier de projectwebsite van Eneco Luchterduinen.

Doel: Verzorgen van alle project- en omgevingscommunicatie om de ontwikkeling en bouw te bespoedigen en om de 4 kustgemeenten zoveel mogelijk bij het project te betrekken. Eneco Luchterduinen wil namelijk ook gedurende de 20-jaar productie een goede buurman zijn. (Vanaf het verkrijgen van de subsidie (eind 2011) t/m eind 2014).

Werk: Maken en uitvoeren van het communicatie- en stakeholderplan, waarin het bouwen van een relatie met de omgeving centraal staat. Door te vertellen en laten zien waar we mee bezig zijn, door overlast zoveel mogelijk te verminderen en door bewoners te betrekken en te laten meepraten over de werkzaamheden: organisatie bewonersavonden, voeren van gesprekken, informatieverstrekking en 1-op-1 contact via social media (twitter en facebook), boottochten en busreizen naar het vergelijkbare Prinses Amaliawindpark van Eneco voor de kust van IJmuiden, delen van film- en fotobeelden van de werkzaamheden, vieringen van mijlpalen met bewoners en andere stakeholders (eerste boringen van het onshore tracé, verbindingen land- en zeekabel op strand Noordwijk), sponsoring van zeilverenigingen van Zandvoort, Noordwijk en Katwijk.