Strategie en actieplan Community Engagement Wind op Land 

Naamloos 2_image

Naamloos 3_image

Eneco: samen gaan we voor duurzaam en ontwikkelen we windenergie

Voor Eneco ligt de toekomst van onze energievoorziening in duurzame, decentrale opwekking, zodat energie betaalbaar en schoon blijft nu en in de toekomst. Dit kan alleen door samen te werken met lokale partijen en bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren. Windenergie heeft de toekomst, maar brengt ook veel discussie teweeg. Waar de één windturbines als symbool voor een duurzamer Nederland ziet, heeft de ander ze liever niet in het zicht.
Eneco gelooft in een gezamenlijke aanpak en goed buurmanschap. Daarom betrekt zij haar omgeving in een steeds vroeger stadium bij de ontwikkeling van windenergie.

Doel: Bovenstaande uitgangspunten omzetten in een strategie en actieplan, zodat ontwikkelaars, bouwers en beheerders van windparken weten hoe zij hun omgeving in alle fasen kunnen betrekken bij het windpark.

Werk: Vanuit omgevingsmanagement en projectcommunicatie een overkoepelende strategie en actieplan neerzetten en deze toetsen, bespreken en aanvullen zodat er een gedragen strategie en plan komt, waar zowel MT als ontwikkelaars, bouwers en beheerders zich in kunnen vinden en welke aansluit bij de corporate strategie van het bedrijf. Naast het strategisch framework is van groot belang hoe dit in de praktijd is uit te voeren. Inclusief formulering van kaders die voor alle windparken gelden en mogelijkheden voor maatwerk per project.