(Project)communicatie Ampyx Power

Met haar PowerPlane-technologie kan Ampyx Power duurzame energie opwekken tegen een lagere kostprijs dan fossiele energie, zoals kolencentrales. En op termijn zonder subsidie. Omdat PowerPlanes ook weinig impact op de omgeving hebben, leidt dit tot een aantrekkelijke alternatieve energiebron. Naar verwachten komen de PowerPlanes in 2018 op de markt. (ampyxpower.com)

sub technologie PowerPlane blauwe illustratie

Doel: Inzichtelijk maken wat de mogelijkheden van een strategische communicatieaanpak zijn en de neuzen intern dezelfde kant op zetten. Daarnaast de omgevingscommunicatie voor het testcentrum in Kraggenburg bekijken.

Werk: Maken van communicatieplan waarmee Ampyx Power zich op professionele wijze kan profileren (incl. missie, visie, strategie, cultuur, kernwaarden, interne en externe communicatie). Na dit plan heeft Ampyx Power  besloten een vaste communicatie manager in dienst te nemen en ondersteun ik bij het uitwerken van een aantal onderdelen.

Daarnaast heb ik een projectcommunicatieplan gemaakt voor het testcentrum in Kraggenburg.

plane vliegend balk