Wegen naar de Toekomst Manifestatie 2004

RWS informatiemarkt WnT

RWS plenaire deel infomarkt WnT

Doel: Presenteren (tussen)resultaten pilots aan het bredere publiek.

Werk: Begeleiden van pilotteams bij het inrichten van de informatiemarkt, opzetten van workshops, vervaardigen van brochures en presentaties, met communicatieteam van Wegen naar de Toekomst verantwoordelijk voor complete organisatie.