Brochure

centrico-folder def

Centrico teaserkaarten

Doel: Draagvlak creëren voor een voortzetting van nog 6 jaar Centrico bij beleidsmakers op nationaal niveau binnen Rijkswaterstaat en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Werk: Bepalen van onderscheidende punten van Centrico, schrijven teksten, maken van brochure en teaserkaarten om te helpen bij het op gang brengen van gesprekken.