Wanneer is communicatie en stakeholdermanagement relevant in bouwprojecten?

Posted on jun 26, 2013
Wanneer is communicatie en stakeholdermanagement relevant in bouwprojecten?

De fasen van een groot bouwproject zoals een energiecentrale zijn grofweg: Business Development, Realisatie en Operations & Maintenance (oftwel Projectontwikkeling, Bouwfase, Operatie & Onderhoud). Vaak zie je dat er, naast de verplichte communicatie in het kader van vergunningen, pas gestart wordt met omgevingscommunicatie als het project gebouwd gaat worden. Niet onbelangrijk, omdat er dan vaak […]