Heeft de aannemer een rol bij projectcommunicatie windenergie?

Posted on feb 9, 2015
Heeft de aannemer een rol bij projectcommunicatie windenergie?

Uiteraard is de ontwikkelaar al enige tijd in gesprek met bewoners en belanghebbenden. Aannemers willen graag focussen op de bouw van het windpark en zien het informeren en betrekken van de omgeving vaak als taak van de opdrachtgever. Toch wordt de rol van de aannemer bij omgevingscommunicatie steeds belangrijker.

Bewoners zoeken juist contact met aannemers
De aannemers zijn juist zichtbaar voor bewoners met logo’s op de bedrijfsvoertuigen en vaak herkenbare vlaggen op het bouwterrein. Voor een bewoner is het vaak veel makkelijker om een vraag te stellen bij de bouwplaats in plaats van te bellen of een e-mail te sturen via de website van de opdrachtgever.

Gezamenlijke belangen met projectcommunicatie
De opdrachtgever wil de relatie met de omgeving behouden en versterken tijdens de bouw en de productiefase van het windpark. De aannemer heeft er belang bij dat de bouw soepel verloopt en dat er gedurende die periode een goede relatie met de omgeving is. Tijdens de bouw is er dus wel degelijk een gezamenlijk belang bij een goede relatie met de omgeving.

Projectcommunicatieplan voor aanvang bouw
Daarom is het belangrijk om bij aanvang van de samenwerking een gezamenlijk plan te maken en dit al bij voorkeur te benoemen in het contract. Projectcommunicatie houdt namelijk niet op als de vergunningen binnen zijn. Het is van groot belang om de omgeving te blijven informeren en betrekken bij o.a. de bouw. En aannemers spelen een cruciale rol tijdens de bouw, simpelweg omdat zij degenen zijn die in de omgeving het werk doen.

Aanleg landkabel windpark Eneco Luchterduinen
Voor dit windpark is een 8 km lange ondergrondse hoogspanningskabel aangelegd vanaf het strand in Noordwijk naar het TenneT-station in Sassenheim. Ruim voor de aanleg heb ik in mijn rol als a.i. projectcommunicatieadviseur met Joulz (hoofdaannemer landkabel) een gezamenlijk communicatieplan gemaakt. Wat is ieders rol? Hoe pakken we het aan? Wie doet wat en waarom?

Er zijn diverse bewonersavonden en gesprekken met bewoners geweest, wat heeft geleid tot 0-zienswijzen op de aangevraagde vergunning.  Tijdens de aanleg is er veel energie gestoken in het informeren van de omgeving. Om enerzijds de overlast zoveel mogelijk te verminderen en anderzijds te laten zien welke bijzondere werkzaamheden er worden gedaan. Een kleine greep: informatieavonden over de werkzaamheden, persoonlijke brieven een paar dagen voor aanvang, viering van eerste boringen, informatiepanelen, spreekuren, social media, huisbezoeken als werkzaamheden tegen zitten of bij vragen van bewoners, huisbezoeken en dinerbonnen bij bewoners waar de graafopstelling voor de boringen van de kabel voor hun woning staat etc.

Juist omdat we ons verplaatst hebben in de bewoners en voor aanvang van het werk contact hebben gezocht, hebben we veel goodwill kunnen kweken. Waardoor zelfs de bewoners met klachten uiteindelijk onze ambassadeurs werden! Dat lukt alleen als opdrachtgever en aannemer(s) nauw met elkaar samenwerken en dezelfde belangen zien.

Mirjam Boode